Kapesníky(Khăn Giấy)

Hiển thị tất cả 8 kết quả

LINTEO Classic Papírové Kapesníky Bílé, 2vrstvé, 10×10ks

Chỉ bán theo bịch 24ks

LINTEO Papírové Kapesníky Bílé, 2vrstvé, 100ks V Krabičce

Chỉ bán theo bịch 21ks

LINTEO Papírové Kapesníky Bílé, 2vrstvé, 150ks V Krabičce

Chỉ bán theo bịch 15ks

LINTEO Papírové Kapesníky Bílé, 2vrstvé, 200ks V Krabičce

Chỉ bán theo bịch 15ks

LINTEO Papírové Ubrousky Everyday 33cmx33cm 1vr

Chỉ bán theo bịch 40ks

LINTEO Soft&Delicate Papírové Kapesníky Bílé, 3vrstvé, 10×10ks

Chỉ bán theo bịch 24ks

RUTA Ubroucky 2Ply 12x226ks

Chỉ bán theo bịch 12ks

RUTA Ubroucky 2Ply 18x150ks

Chỉ bán theo bịch 18ks